Pārlekt uz galveno saturu

Apstiprināts ikgadējais 2017.gada pārskats par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu

21.novembrī Rīgas dome ir apstiprinājusi 2017.gada pārskatu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu, kas palīdz mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes.

Pārskata mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas attīstības dinamikas izvērtēšanu – parādīt pašvaldības progresu un sasniegumus, identificēt, vai Rīgas plānošanas dokumentu ieviešana norit kā plānots, kā arī identificēt jaunas iespējas un sagatavot priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentu izstrādei nākamajam periodam.

Īstenojot galvaspilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ir secināts, ka pagājušajā gadā sekmīga virzība ir četrpadsmit rīcības virzienos no deviņpadsmit, piemēram, kvalitatīva un mūsdienīga izglītība, atpazīstama un iesaistoša kultūrvide, daudzveidīgas sporta iespējas, ērta starptautiskā sasniedzamība, laba vides kvalitāte u.c.

Izstrādājot pārskatu tika apkopota informācija no 29 Rīgas domes iestādēm un struktūrvienībām un ārējiem datu avotiem, piemēram, Centrālās statistikas pārvalde. Izstrādājot pārskatu bija apzināts arī iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības darbu un procesiem pilsētā, kā arī piesaistīti pieci nozaru eksperti, kas sniedza vērtējumu par rīcības virzienu izpildi sociālajā, pilsētvides, pārvaldības, ekonomikas un nevalstisko organizāciju jomās.  Nozaru eksperti sniedza arī rekomendācijas turpmākai pašvaldības darba pilnveidošanai. Piemēram SIA “ARCHIDOSE” valdes locekle, arhitekte Kristīne Obodova norāda, ka lielāka un pastiprinātāka uzmanība ir jāpievērš sabiedriskā transporta pieejamībai, ērtākai tā lietošanai, lai sasniegtu galamērķi, kā arī kustības grafiku un maršrutu uzlabošanai un pilnveidošanai. Autobusu un tramvaju iegādē, kā arī pieturvietu atjaunošanas un izbūves darbos ir jāpievērš uzmanība tam, lai jaunradītā infrastruktūra būtu pieejama visām sabiedrības grupām. Savukārt SIA “Baltijas ekonomikas izpētes centrs” valdes loceklis Uldis Vītoliņš rekomendē, ka pašvaldībai nepieciešams izveidot interaktīvu virtuālu komunikācijas platformu “Pilsēta – Iedzīvotāji”, lai sekmētu iedzīvotāju aktīvāku piedalīšanos pilsētas attīstības plānošanas pasākumos un lēmumu pieņemšanas procesos.  

Pilns pārskata teksts ir pieejams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta administrētās vietnes www.sus.lv sadaļā „Stratēģija”, kur vienlaikus atrodama arī ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma, kuras izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.