Uzsākt analizēt situāciju Rīgas skolās par sociālo pedagogu un klašu audzinātāju sadarbības efektivitāti un apkopot rezultātus.

Latvian
Pētījuma veicējs: 
Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs direktors Jānis Gulbis, direktora vietniece Rita Sprūža, Problēmu izpētes nodaļas vadītāja Ludmila Gulbe, Rīgas rajonu/priekšpilsētu BTAK priekšsēdētāji, galvenie speciālisti
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A