Izzināt vardarbību masu saziņas līdzekļos un tās ietekmi uz bērniem.

Latvian
Pētījuma veicējs: 
Rīgas bērnu tiesību aizsardzības centra Problēmu izpētes nodaļas vadītāja Ludmila Gulbe, Rīgas rajonu/priekšpilsētu BTAK priekšsēdētāji
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A