Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptaujas rezultāti, 2012

A A A
teksta versija
A A A