Ikgadējā „Klientu apmierinātības anketa”

Aptauja ir anonīma, rezultāti paredzēti organizācijas iekšējai lietošanai.

Latvian
Pētījuma veicējs: 
Rīgas pilsētas būvvalde
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
A A A
teksta versija
A A A