Dokumentācijas izstrāde saistošo noteikumu projektam par Rīgas simbolikas izmantošanu un pašvaldības nodevas iekasēšanas kārtību

A A A
teksta versija
A A A