Metodoloģisko materiālu izstrāde

Vienota metodika par izlases veidā inventarizējamo īpašuma un lietojuma objektu inventarizācijas veikšanu, kurā detalizēti noteiktas veicamās procedūras  inventarizējamo objektu datu atlasē, inventarizācijas organizēšanā un inventarizācijas rezultātu noformēšanā.

Latvian
Pētījuma veicējs: 
SIA „Ernst & Young Baltic”
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
A A A
teksta versija
A A A