Rīgas pilsētas pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

A A A
teksta versija
A A A