Statistika

Šajā sadaļā ir pieejami statistiskie dati par Rīgu nozaru griezumā

Rīgas teritorija: 303,996 km2

Iedzīvotāju skaits Rīgā (2016. gada sākumā): 638 784

Iekšzemes kopprodukts Rīgā (2013.g.faktiskajās cenās): 12 121 661 tūkst. EUR, uz vienu iedzīvotāju 18 836 tūkst.EUR*

*Ņemot vērā, ka ir precizēti IKP dati valsts līmenī, taču reģionālais IKP vēl nav ticis pārrēķināts, veidojas atšķirība starp reģionālo IKP un IKP novērtējumu valsts līmenī (Datu avots: LR CSP)