Attīstības plānošanas dokumenti

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar Rīgas Attīstības plānošanas dokumentu veidiem. Lai atvieglotu meklēšanu, dokumentus ir iespējams atlasīt pēc  gada, nozares, vieda un pēc pasūtītāja. Daļa dokumentu ir pieejami elektroniskā versijā, kurus iespējams lejupielādēt no datubāzes, pārējiem ir norādīta to pieejas vieta.

Informācijas izmantošanas gadījumā atsauce uz izmantoto dokumentu un izstrādātāju ir obligāta!

Politikas plānošanas dokumenti

 • Koncepcija - dokuments, kas norāda uz problēmām, to risinājumiem noteiktu nozaru politiku īstenošanā
 • Pamatnostādnes - dokuments, kas nosaka jaunus vidēja termiņa attīstības virzienus nozaru politikās
 • Plāns - dokuments politikas (pamatnostādņu ) ieviešanai, pamatnostādņu vietā vai augstākas institūcijas dotā uzdevuma izpildei

Institūciju vadības dokumenti

 • Darbības stratēģija - dokuments, kas atspoguļo informāciju par situāciju institūcijas pārvaldītajās
 • Darbības plāns - dokuments, darbības plāns kas tiek izstrādāts vienam gadam

Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

 • Teritorijas plānojumi
 • Lokālplānojumi
 • Tematiskie plānojumi
 • Detālplānojumi
 • Pašvaldības attīstības programmas
 • Pašvaldības attīstības stratēģijas