Pētījumi

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Pētījuma (apsekojuma, aptaujas) nosaukums Kategorija Mērķis Faili
Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrāde Pilsētvide Download file
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem" (2016.g.) Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Rīgas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem; Rīgas domes darbības vērtējums Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
BAS “Daugavgrīva" metāntenku saimniecības attīstības scenāriju finanšu analīze Vide AD 15 Good environmental quality
Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra sociālo darbinieku noslodzes mērījums Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (aprūpe mājās, drošības poga, siltās pusdienas) saņēmēju apmierinātības ar saņemtajiem pakalpojumiem aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojuma bērniem ar kustību traucējumiem saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju aptauja Satiksme un transports AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Metodoloģisko materiālu izstrāde Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Daugavas upes peldūdens kvalitātes monitorings no Dārziņu apkaimes līdz Grāpju pussalai Vide AD 15 Good environmental quality
Ainavu plāna izstrāde Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Transporta plūsmu izpēte kravas transporta novirzīšanai no Rīgas centra Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
„Velojoslu Lāčplēša ielā, Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā monitorings” Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
„Rīgas pilsētas un tās apkaimju veloattīstības koncepcijas papildināšana un pārstrādāšana par velojoslu ieviešanu Rīgas vēsturiskā centra ielās” Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
Ūdensvada tīkla zonēšanas pilnveidošanas un tehniskā risinājuma koncepcijas izstrāde Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities

Pages