Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Sabiedriskās domas aptaujas veikšana un rezultātu datu masīva sagatavošana Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Sabiedriskās domas aptaujas veikšana un rezultātu datu masīva sagatavošana Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2014.-2018.gadam Pilsētas pārvaldība AD 9 High-quality living environment and accessible housing
Klientu apmierinātības aptauja, 2014 Pilsētas pārvaldība AD 9 High-quality living environment and accessible housing
Ekspertu konsultācijas tematiskā plānojuma „Teritorijas uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai” izstrādes uzsākšanai stratēģiskajos jautājumos Pilsētas pārvaldība PAD 16 Favourable business environment and high economic growth
Ekspertu konsultācijas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ekonomiskās atdeves vērtējuma metodoloģijas izstrādes uzsākšanai Pilsētvide PAD 16 Favourable business environment and high economic growth
Mājokļa attīstība Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Kvalitatīvais novērtējums par laikā no 2006.-2013.gadam veikto apbūves pārveidojumu ietekmi uz RVC un tā aizsardzības zonas īpašas nozīmes universālo vērtību Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiem Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Neizmantojamo urbumu apsekošana, stāvokļa izpēte, apsaimniekošanas pasākumu noteikšana un tamponēšana Vide AD 15 Good environmental quality
Ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Vide AD 15 Good environmental quality
Ārvalstu tūristu ceļošanas iemesli uz Rīgu un Rīgas tūrisma piedāvājuma vērtējums Tūrisms AD 18 Determined tourism offer
Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas mērķtiecīgums Rīgas pilsētas pašvaldībā Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pakalpojuma saņēmēju apmierinātības ar pakalpojumu aptauja, 2014 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas patversmes Dienas centra klientu aptauja (Dienas centra apmeklēšanas iemesli, regularitāte, pasākumu tematika) Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system

Pages

A A A
teksta versija
A A A