Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pakalpojuma saņēmēju apmierinātības ar pakalpojumu aptauja, 2015 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Aptauja par Rīgas domes Labklājības departamenta finansēto pakalpojumu “Rehabilitācijas plāna izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Atbalsta programmas nodrošināšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem programmas novērtēšana Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju aptauja par apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju un viņu radinieku aptauja par apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no vardarbības cietušām pilngadīgām personām klientu apmierinātības aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Dienas centru/dienas aprūpes centru pilngadīgām personām klientu aptauja par saņemto pakalpojumu 2015.gadā Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Darbspējīgo personu – ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju portrets, risinājumi, riski Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas pašvaldībā noteikto, dzīvokļa pabalsta aprēķinam izmantojamo, normatīvu atbilstība faktiskajiem izdevumiem Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Starptautiskā pieredze Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju (graustu) sakārtošanā URBACT III projekta ”REFILL” ietvaros (URBACT III projekts “REFILL”) Pilsētvide AD 14 Solving special territory issues
Klientu attieksmes monitorings - klientu apmierinātības klātienes un telefoniskā aptauja Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Par Rīgas brīvostas pārvaldes atpazīstamību, ar mērķi noskaidrot sabiedrības uztveri un attieksmi par Rīgas brīvostas pārvaldi Pilsētas pārvaldība AD 17 Growing multi-profile port
Pētījums par ūdeņraža kā transporta degvielas uzpildes infrastruktūras ieviešanu Rīgas reģionā” (veikts ES programmas TEN-T projekta “Ūdeņraža infrastruktūra transportam-2-Koridori (HIT-2-Corridors) “ietvaros Satiksme un transports AD 10 Convenient international accessibility
Izpēte par Kārļa Ulmaņa gatves un Liepājas ielas, Rīgā, krustojuma attīstību. Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation

Pages

A A A
teksta versija
A A A