Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Izpēte par Hipokrāta ielas un Malienas ielas, Rīgā, krustojuma attīstību. Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
Pētījums par satiksmes pārvada pāri sliežu ceļam Rīga-Skulte trases novietošanas iespējam, lai izvairītos no privātīpašumiem Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
Rīgas iedzīvotāju aptauja par Rīgas domes darbības vērtējumu un dažādi ar domes darba aktualitātēm saistīti jautājumi Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Rīgas pilsētas lielāko apkaimju iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbu likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Konsultācijas un ieteikumi par pazemes ugunsdzēsības hidrantu siltināšanu Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities
BAS” Daugavgrīva” smaku piesārņojuma izkliedes modelēšanas un kartogrāfisko materiālu sagatavošana Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities
Biezināto dūņu miksera tehnisko parametru noteikšana Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities
Pirmreizējo dūņu , lieko biezināto dūņu un metāntenka cirkulācijas cauruļvadu hidraulikas aprēķins, sūkņa nepieciešamo tehnisko parametru noteikšana Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu sniegšanas zonas un centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas aktualizācija Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities
Dažādu pārvietošanās veidu izmantošana Rīgas pilsētā (iedzīvotāju pārvietošanās paradumu novērtēšana saistībā ar sabiedriskā transporta maršruta tīkla un autostāvvietu organizēšanu) Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
RP SIA ''Rīgas satiksme'' klientu apmierinātības pētījums, 2015 Pilsētas pārvaldība PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
Klientu apmierinātības aptauja, 2015 Pilsētas pārvaldība AD 9 High-quality living environment and accessible housing
Virszemes ūdeņu analīzes no meliorācijas novadgrāvja pie slēgtās Kleistu izgāztuves Vide AD 15 Good environmental quality
Miltiņpungas apsekojums Vide AD 15 Good environmental quality
Kileveina grāvja sanācijas projekta izstrāde Vide AD 15 Good environmental quality

Pages

A A A
teksta versija
A A A