Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.–2020.gadam Vide AD 13 Broad-scale implementation of energy efficiency Download file
Ārzemju tūristu patērētājuzvedība Rīgā, 2014 Tūrisms AD 18 Determined tourism offer Download file
Piesārņojuma izpēte Sarkandaugavas kanālā Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Rīgas pilsētas robežās ierīkoto novērojumu un izpētes urbumu stāvokļa novērtējums Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Smalko daļiņu PM10 sastāva un morfoloģijas analīze un zonējuma kartes izstrāde Rīgai Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas koku izpēte Vide AD 15 Good environmental quality Download file
„Priekšlikumi Rīgas brīvostas tematiskajam plānojumam: plānošanas risinājumi Rīgas brīvostas teritorijai, kas īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem” Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file
Rīcības plāns Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīze Ekonomika PAD 16 Favourable business environment and high economic growth Download file
Rīgas kultūrvēsturisko teritoriju ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Ūdensobjektu un krastmalu ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju izpēte Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšana Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Gruntsūdeņu līmeņu kartēšana Rīgas pilsētas robežās Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Esošās situācijas izpēte jauktas apbūves, ražošanas un centra apbūves teritorijās un neapbūvēto zemesgabalu identificēšana Rīgas pilsētā izņemot Rīgas brīvostas teritoriju un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju Pilsētvide PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm Download file
Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde - īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējums Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file

Pages

A A A
teksta versija
A A A