Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Rīgas pilsētas specifikai atblistoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiem Pilsētvide AD 15 Good environmental quality Download file
Meliorācijas un ar to saistītās lietusūdens kanalizācijas attīstības plānošanas eksperta pakalpojumi Meliorācijas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes ietvaros Infrastruktūra AD 15 Good environmental quality Download file
D2 – Sākotnējais sociālekonomiskais izvērtējums un projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa plāns dabas parkam “Piejūra” Vide AD 15 Good environmental quality Download file
A2 – Metodes un prakses biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai dinamiskā piekrastes ekosistēmā, dabas parka „Piejūra” piemērs Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Sabiedrības integrācija Rīgā Iedzīvotāji AD 4 Social integration and support to families Download file
Izpēte par satiksmes intensitātes samazināšanu Krišjāņa Barona ielā, ierobežojot transportlīdzekļu caurbraukšanas iespējas Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation Download file
Par benzola piesārņojumu Rīgā: fona koncentrācijas noteikšana un zonējuma kartes izstrāde Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Pārskats par gruntsūdens monitoringu rekultivētā slēgtā atkritumu izgāztuvē “Kleisti” Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Pārskats par gruntsūdens monitoringu rekultivētā slēgtā atkritumu izgāztuvē “Kleisti” Vide AD 15 Good environmental quality
Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū 6.posms Sociālie procesi AD 6 Health care that is oriented towards preventive action
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu apmierinātības aptaujas 2016.gadā Iedzīvotāji AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
„Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) Pilsētvide AD 9 High-quality living environment and accessible housing
Līvu laukuma vēsturiskās apbūves izpēte arhitektoniski – vēsturisks apskats Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation

Pages

A A A
teksta versija
A A A