Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrāde Satiksme un transports AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Integrētās ūdens novadīšanas sistēmas plānošanas risinājumu izstrāde Rīgas teritorijas plānojuma vajadzībām Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Pētījums par transporta plūsmu analīzes metodoloģiju Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation Download file
Pētījums par Rīgas centra pilsētvidi un publisko telpu (Public Spaces & Public Life in Riga City Centre) Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Analizēt un apkopot pētījuma rezultātus par skolēnu drošību klasē un skolā Sociālie procesi M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Rīgas domei sagatavot priekšlikumus par otrgadniecības novērtēšanu skolās (izpēte). Sociālie procesi PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Lietusūdens pārvaldības procesu un resursu nodrošinājuma analīze Rīgas pilsētas pašvaldībā un priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai Pilsētvide Download file
Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrāde Pilsētvide Download file
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem" (2016.gads) Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Rīgas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem; Rīgas domes darbības vērtējums Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
BAS “Daugavgrīva" metāntenku saimniecības attīstības scenāriju finanšu analīze Vide AD 15 Good environmental quality
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālo darbinieku noslodzes mērījums Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (aprūpe mājās, drošības poga, siltās pusdienas) saņēmēju apmierinātības ar saņemtajiem pakalpojumiem aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojuma bērniem ar kustību traucējumiem saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Metodoloģisko materiālu izstrāde Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation

Pages

A A A
teksta versija
A A A