Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Sociālā atbalsta un konsultatīvās programmas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem pakalpojuma saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū. 5.posms Sociālie procesi AD 6 Health care that is oriented towards preventive action
„Sabiedrības integrācija Rīgā”, 2014 Iedzīvotāji AD 4 Social integration and support to families
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptauja Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” aptauja par pakalpojuma kvalitāti AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” klientu aptauja par pakalpojuma kvalitāti, 2015 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” klientu aptauja par pakalpojuma kvalitāti, 2015 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas patversmes Dienas centra klientu aptauja par Dienas centrā saņemtajiem pakalpojumiem Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pakalpojuma saņēmēju apmierinātības ar pakalpojumu aptauja, 2015 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Aptauja par Rīgas domes Labklājības departamenta finansēto pakalpojumu “Rehabilitācijas plāna izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Atbalsta programmas nodrošināšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem programmas novērtēšana Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju aptauja par apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system

Pages

A A A
teksta versija
A A A