Environment research

Research title Kategorija Mērķis Files
Konceptuāla risinājuma izstrāde stāvparku izveidei Rīgas pilsētas pašvaldībā, integrējot ilgtspējīgas lietusūdens novadīšanas sistēmas un aprobējot tās izvēlētā pilotteritorijā Pilsētvide PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation Download file
Rīgas pilsētas specifikai atblistoša lietus notekūdeņu pārvaldības un plānošanas instrumenta izstrāde un tā pielāgošana izmantošanai Rīgas pilsētas pašvaldībā Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiem Pilsētvide AD 15 Good environmental quality Download file
D2 – Sākotnējais sociālekonomiskais izvērtējums un projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa plāns dabas parkam “Piejūra” Vide AD 15 Good environmental quality Download file
A2 – Metodes un prakses biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai dinamiskā piekrastes ekosistēmā, dabas parka „Piejūra” piemērs Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Rīgas aglomerācijas robežu precizēšana Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Izpēte par satiksmes intensitātes samazināšanu Krišjāņa Barona ielā, ierobežojot transportlīdzekļu caurbraukšanas iespējas Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation Download file
Par benzola piesārņojumu Rīgā: fona koncentrācijas noteikšana un zonējuma kartes izstrāde Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Pārskats par gruntsūdens monitoringu rekultivētā slēgtā atkritumu izgāztuvē “Kleisti” Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Pārskats par gruntsūdens monitoringu rekultivētā slēgtā atkritumu izgāztuvē “Kleisti” Vide AD 15 Good environmental quality
„Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā” („Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība”) Pilsētvide AD 9 High-quality living environment and accessible housing
Līvu laukuma vēsturiskās apbūves izpēte arhitektoniski – vēsturisks apskats Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Transporta attīstības tematiskā plānojuma izstrāde Satiksme un transports AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Integrētās ūdens novadīšanas sistēmas plānošanas risinājumu izstrāde Rīgas teritorijas plānojuma vajadzībām Pilsētvide AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Pētījums par transporta plūsmu analīzes metodoloģiju Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation Download file

Pages

A A A
teksta versija
A A A