2.1. Iekšzemes kopprodukts

Datu avots: LR CSP

2007200820092010201120122013
IKP pavisam, tūkst. euro121418501310633499147559451940102964841133176612121661

Datu avots: LR CSP

200720082009201020112012
Īpatsvars, procentos53.953.752.652.650.952.2

Datu avots: LR CSP

200720082009201020112012
IKP uz vienu iedzīvotāju, euro173421892714612143431577517790

Datu avots: LR CSP

NACE 2 red.

200720082009201020112012
Īpatsvars (procentos)53.8853.7252.6352.6150.8652.18
20092010
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība66036109714
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde14932437
Apstrādes rūpniecība471968550270
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana253507267863
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija3253535306
Būvniecība482523319529
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts11036361140535
Transports un uzglabāšana762649825173
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi103767104466
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi447229454672
Finanšu un apdrošināšanas darbības369043292002
Operācijas ar nekustamo īpašumu526157553375
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi456314417912
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība205627219812
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana334360239733
Izglītība260232206977
Veselība un sociālā aprūpe197384186709
Māksla, izklaide un atpūta105950106723
Citi pakalpojumi7165361681

Datu avots: LR CSP

NACE 2 red.

200720082009201020112012
Kopējā pievienotā vērtība1075253211673311 87984298286118904934610037007
200020012002200320042005*2006*2007*2008*2009*2010*
Kopējā pievienotā vērtība 23577552561744299355432093693872421439275256169427155737793189762520636094889
199920002001200220032004200520062007200820092010
IIN uz vienu iedzīvotāju, Ls104.2112.6126.1139.6160.3186.8224.5296.2418.5491.6365.2371

Rīgas pašvaldības publiskais pārskats 

2014*- novērtējums

RūpniecībaEnerģētikaBūvniecībaTirdzniecībaTransportsInformācijas un komunikācijas pakalpojumiFinanšu un apdrošināšanas pakalpojumiOperācijas ar nekustamo īpašumuProfesionālie, zinātniskie, tehniskie pakalpojumiValsts pārvaldeIzglītībaVeselības aizsardzībaPārējās
20119.83.74.519.312.875.88.3105.83.42.96.7
2014*8.56.416.99.67.47.210.510.36.33.73.110.2
20002001200220032004200520062007200820092010
Iekšzemes kopprodukts25319052789266308504034662864034639496025863811208097874803622869282666797272

Lapas