Tirgus sektora ekonomiski aktīvie uzņēmumi sadalījumā pa lieluma grupām pēc nodarbināto skaita Rīgā

par 2017.gadu norādīti provizoriskie dati

Datu avots: LR CSP

LR CSP datu atjaunošana veikta 30.11.2018.

201520162017
0-9668837056067 835
10-19300828182 967
20-49166315841 672
50-249799807826
250+156154151
A A A
teksta versija
A A A