2.6. Tirdzniecība un pakalpojumi

Datu avots: LR CSP

200420052006200720082009201020112012
Nodarbināto personu skaits10477910240910809011472611110491012861328007285251

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Personāla izmaksas (tūkst.euro)971085 689740592882604808669682

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās (tūkst.euro)445037190740130501169385202489

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība (tūkst. euro)15072278 9901197122568441417591615823152

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Pievienotā vērtība (tūkst. euro)17929201027564121180111981721401705

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Produkcijas vērtība (tūkst.euro)37054002505108276023327949073173793

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Apgrozījums (tūkst. euro)16708374 11010170131493411514593217019042

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Transports un uzglabāšana439568382762349120393109432483
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi12288378204701637452685316
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi274042252613215844227286288293
Operācijas ar nekustamo īpašumu1351601041208906498262101309
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi285165208923171263186050238055
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība204277127623122647129047145740
Citi pakalpojumi68135234468347075353

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Transports un uzglabāšana4313038757376443839040905
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi2024715701157791576917749
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi1869116951166211710518799
Operācijas ar nekustamo īpašumu2285819088188651751717233
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi2692723109221272196825443
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība2512319236198742066122292
Citi pakalpojumi14111358129411621335

Datu avots: LR CSP

20082009201020112012
Transports un uzglabāšana26693472228708245417930169633332829
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi424446283111301692318377382056
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi14560991201726120010612394301409044
Operācijas ar nekustamo īpašumu952569772091717262851042974401
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi1344328103249198342610018741163704
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība889968561242570850609198750261
Citi pakalpojumi4214723838254482267334617

Lapas