Pakalpojumu nozarē strādājošo uzņēmumu apgrozījums pa nozarēm Rīgā, tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

2016
Transports un uzglabāšana31151803216093
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi521422574043
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi16889051846528
Operācijas ar nekustamo īpašumu10770351053862
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi11661561272576
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība879163974596
Citi pakalpojumi2488224453
A A A
teksta versija
A A A