Pakalpojumu uzņēmumos strādājošo nodarbināto personu skaits pa nozarēm Rīgā

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

20162017
Transports un uzglabāšana4255742953
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi2169222554
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi2630728029
Operācijas ar nekustamo īpašumu1937719024
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi3239432698
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība2841129700
Citi pakalpojumi15071434
A A A
teksta versija
A A A