Galvenie rūpniecības rādītāji Rīgā, tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 12.07.2019.

200820092010201120122013201420152016
Apgrozījums547292144776494752294540665259720805881721514543448131014804026
Produkcijas vērtība438843135355433882640439554146883074591761416075640758064164248
Pievienotā vērtība140333910544261239065127234713504861376925130735514813731595015
Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība420905332601943486903418549146708764532198392526034134163295049
Personāla izmaksas686196499725467700507373545202574302587335618060647102
Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās95208449131639035653443154443943111440255040955653202
Nodarbināto personu skaits6685952027498475039152167528135351145380751956
A A A
teksta versija
A A A