Vidējais viesnīcu noslogojums pa ceturkšņiem Rīgā, %

Datu avots: LR CSP

I ceturksnisII ceturksnis III ceturksnisIV ceturksnis
200927404631
201028435536
201130526141
20123453.56244
201342.5616847
201441627347
201540.5647047.6
201642.5616749.5