2. Ekonomika un finanses

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 12.07.2017.

2008200920102011201220132014
Apgrozījums5472921447764947522945406652597208058817215145434
Produkcijas vērtība4388431353554338826404395541468830745917614160756
Pievienotā vērtība1403339105442612390651272347135048613769251307355
Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība4209053326019434869034185491467087645321983925260
Personāla izmaksas686196499725467700507373545202574302587335
Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās952084491316390356534431544439431114402550
Nodarbināto personu skaits66859520274984750391521675281353511

Datu avots: SKDS pētnieciskais materiāls 2016

Iepirkšanās iespējasRadu un paziņu apciemošanaKultūras vai mūzikas pasākumu apmeklēšanaMedicīnisko pakalpojumu izmantošanaRīga ir darba vai mācību vietaDarba darīšanas,komandējumsCits iemesls
%29282623191610

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 12.07.2017.

20082009 20102011201220132014
Apgrozījums3097509221799325119012928859335765732565703039536

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 28.12.2018.

20142015
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība7846471505
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde23961538
Apstrādes rūpniecība873714887934
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana184656244175
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija5724758107
Būvniecība747046814518
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts18445521940624
Transports un uzglabāšana1041873992982
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi252445273250
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi798146825053
Finanšu un apdrošināšanas darbības790330857329
Operācijas ar nekustamo īpašumu1 4079801279696
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi696695795638
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība384451401391
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana856745889248
Izglītība437093448201
Veselība un sociālā aprūpe361131397313
Māksla, izklaide un atpūta227784231108
Citi pakalpojumi120655131758

Datu avots: Rīgas pašvaldības publiskie pārskati

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
IIN, milj.EUR167.61232.25304.47427.22500.78368.50371.40375.38403.48421.26429.98462.89510.5561.8

Datu avots: LR CSP

200720082009201020112012
Eksports45465255.757.760.2

Datu avots: LR CSP

2010201120122013201420152016
Skaits456912442276485709622811628098464525425805

Datu avots: LR CSP

2007200820092010
Preču un pakalpojumu izlaide 4030405382816432469913680305
Starppatēriņš 2732156264125122712892543424

*pievienotā vērtība / strādājošo skaits

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 28.12.2018.

20082009201020112012201320142015
Darbaspēka produktivitāte32.529.229.831.333.734.936.237

Datu avots: LR CSP

200720082009 201020112012
Apgrozījums55544844.342.339.8

Lapas