3.3. Darba samaksa

Datu avots: LR CSP

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecībaIeguves rūpniecība un karjeru izstrādeApstrādes rūpniecībaElektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšanaŪdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācijaBūvniecībaVairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remontsTransports un uzglabāšanaIzmitināšana un ēdināšanas pakalpojumiInformācijas un komunikācijas pakalpojumiFinanšu un apdrošināšanas darbībasOperācijas ar nekustamo īpašumu Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumiAdministratīvo un apkalpojošo dienestu darbībaValsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšanaIzglītībaVeselība un sociālā aprūpeMāksla, izklaide un atpūtaCiti pakalpojumi
201411394917771397810784744879522130617167149657251003710786735661
20151179105283414408508378109245801410177381110117541051754838798697
20052006200720082009201020112012201320142015
eiro398493643771 752724 757778 815869925
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecībaIeguves rūpniecība un karjeru izstrādeApstrādes rūpniecība Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana Ūdensapgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācijaBūvniecībaVairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remontsTransports un uzglabāšanaIzmitināšana un ēdināšanas pakalpojumiInformācijas un komunikācijas pakalpojumiFinanšu un apdrošināšanas darbībasOperācijas ar nekustamo īpašumuProfesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumiAdministratīvo un apkalpojošo dienestu darbībaValsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšanaIzglītībaVeselība uz sociālā aprūpeMāksla, izklaide un atpūtaCiti pakalpojumi
samaksa601540464857486467417515309800944388629447563429471417384
Darbības veids
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība664
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde778
Apstrādes rūpniecība470
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 800
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 495
Būvniecība495
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts435
Transports un uzglabāšana 531
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 310
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 846
Finanšu un apdrošināšanas darbības 980
Operācijas ar nekustamo īpašumu 402
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 613
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 441
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 618
Izglītība 489
Veselība un sociālā aprūpe 491
Māksla, izklaide un atpūta 415
Citi pakalpojumi 352