Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā, euro

Datu avots: LR CSP

201120122013201420152016
Pavisam757778815 869925971
Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <5082385789595310051048
Sabiedriskajā sektorā8248558929459901024
Privātajā sektorā716735772828890943
Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=5082185989796010201072
A A A
teksta versija
A A A