Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2018.gadā, %

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 14.12.2020.

Ienākumi no algotā darbaPašnodarbināto ienākumiIenākumi no īpašumaSaņemtie transfertiCiti ienākumi
76.02.42.020.40.1
A A A
teksta versija
A A A