Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2015.gadā, %

Datu avots: LR CSP

Ienākumi no algotā darbaPašnodarbināto ienākumiIenākumi no īpašumaSaņemtie transferti
72.43.92.023.0
A A A
teksta versija
A A A