Izglītojamo skaita dinamika interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta gadagrāmatas

2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/2017
Izglītojamo skaits75923788358049091695927569518291889
A A A
teksta versija
A A A