Sociālo pabalstu saņēmēju skaits Rīgā pa sociālo pabalstu veidiem

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

*Sākot no 09.02.2017.stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurā pabalsts ārkārtas situācijā tika aizstāts ar pabalstu krīzes situācijā, kā arī tika precizēta krīzes situācijas definīcija (krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

201620172018
GMI pabalsts81527 2956 332
Dzīvokļa pabalsts15687 12 91511 024
Pabalsts veselības aprūpei36643 2833 001
*Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā1482796
Pabalsts izglītības ieguves atbalstam1 617 1 4041 154
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu75897 0187 018
Pabalsti aizbildņiem189418483
Pabalsts aizgādņiem774753765
A A A
teksta versija
A A A