Sociālo pabalstu saņēmēju skaits Rīgā pa sociālo pabalstu veidiem

* Citiem mērķiem iekļaujošajos pabalstu veidos ''piemaksa pie GMI līmeņa'' kopš 01.01.2015. netiek piešķirts un ''pabalsts pārtikas iegādei'' 2015. un 2016. gadā netika piešķirts.

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

200820092010201120122013201420152016
GMI pabalsts9525155742905432966271051945613694104038152
Dzīvokļa pabalsts35610387604924252776453163700725858 2039315687
Pabalsts veselības aprūpei25921202186236453653706181519043293664
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā16691887217324452449 2573 190515681533
Pabalsti citiem mērķiem3772218935278704176735703 249573299418049*5689*
Pabalsts jaundzimušajiem rīdziniekiem8604722565936139649667107183 74757589
Pabalsts aizbildņiem190205196181193189183180189
Pabalsts aizgādņiem724746739755758 769754748774
A A A
teksta versija
A A A