Testēto pabalstu saņēmēju skaits Rīgā

* Testētie pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, izvērtējot pabalstu pieprasītāju ienākumus un materiālo stāvokli.

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

200820092010201120122013201420152016
Saņēmēju skaits530355224662960705885931846913396212889718527
A A A
teksta versija
A A A