4. Sociālie procesi

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

2008./2009.2009./2010.2010./2011.2011./2012.2012./2013.2013./2014.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.
Sākumskolas9554544444
Pamatskolas24222224232424232323
Vidusskolas1071029893919089888887
Kopā140129125121119118117115115114

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

 

2008./2009.2009./2010.2010./2011.2011./2012.2012./2013.2013./2014.2014./2015.2015./2016.2016./2017.
Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu skaits154155155153152152150150150
Bērnu skaits240092481025925259942670026 160250632538525713

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

2009201020112012201320142015201620172018
Izlietotie finanšu līdzekļi, EUR71.2369.8885.4380.6676.5179.0381.8481.8485.3796.17

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmatas

*Sākot no 09.02.2017.stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kurā pabalsts ārkārtas situācijā tika aizstāts ar pabalstu krīzes situācijā, kā arī tika precizēta krīzes situācijas definīcija (krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

201620172018
GMI pabalsts81527 2956 332
Dzīvokļa pabalsts15687 12 91511 024
Pabalsts veselības aprūpei36643 2833 001
*Vienreizējie pabalsti krīzes situācijā1482796
Pabalsts izglītības ieguves atbalstam1 617 1 4041 154
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu75897 0187 018
Pabalsti aizbildņiem189418483
Pabalsts aizgādņiem774753765

Datu avots: LR CSP

LR CSP datu atjaunošana veikta 19.05.2020.

2007200820092010201120122013201420152016201720182019
Dzīvojamais fonds179271815418240.51763617875182671885319241193501940619 51119 630 19 967

Datu avots: RD Īpašuma departaments

20122013201420152016201720182019
Graustu skaits410471430369498590674699

Datu avots: LR CSP

LR CSP datu atjaunošana veikta 19.05.2020.

2007200820092010201120122013201420152016201720182019
Dzīvojamais fonds uz vienu iedzīvotāju, m² 25.025.525.727282829303030313132

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP – 05.08.2020.

2007/082008/09 2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
Vispārizglītojošo skolu skolēnu skaits kopā 774987377572183699076767567265673046839770142713907263573076
t.sk.vidusskolās630245923658097562695428353641538145475356293573435813458571
t.sk. pamatskolās499449724371449355585223581061066189618763856488

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP – 05.08.2020.

2007 20082009201020112012201320142015201620172018
Bērnu skaits248502533226285276832868930202310213083530989314163229033048

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP – 05.08.2020.

 

200720082009201020112012201320142015201620172018
Iestāžu skaits163165179185198198209222232237239242
Pedagoģisko darbinieku skaits305632293161325933313413332534473486347342054165

Lapas

A A A
teksta versija
A A A