7.1. Meži

Datu avots: LR CSP

201320142015
Pavisam202938

Datu avots: LR CSP

201320142015
Ieaudzētas meža platības164235528
Bojā aizgājušās audzes95.1119.1110.9

Datu avots: SIA ''Rīgas meži'' meža apsaimniekošanas plāns

PriedeBērzsEgleMelnalksnisApseBaltalksnisOsisOzolsPārējās
Īpatsvars, %72.614.39.81.90.90.30.10.030.1

* Nemeža zemes - zemes, kas nav klātas ar mežu, bet nodotas tādiem zemes īpašniekiem vai lietotājiem, kuru galvenais zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecība. Lauksaimn. zemes, ezeri, upes, karjeri, spec.noz.zemes, pagalmi. 

Datu avots: SIA ''Rīgas meži'' meža apsaimniekošanas plāns 

MežsPurviNemeža zemes*Meža infrastruktūraCitas meža zemes
Īpatsvars, %84.37.45.22.90.2
20002001200220032004200520062007200820092010
Visas cirtes kopā (ha)217.3511.7880.7184.783.81051.8486.5331.5224.59420.36562.23
A A A
teksta versija
A A A