Iedzīvotāju vērtējums par gaisa kvalitāti mikrorajonā/apkaimē, pozitīvs vērtējums, %

Datu avots: Regulāra vienotā socioloģiskā aptauja

20122013201420152016
Iedzīvotāju vērtējums77.473.879.880.379.2