Latvijas iedzīvotāju vērtējums par Rīgas pilsētas tīrību, %

Datu avots: SKDS pētnieciskais materiāls 2016

2008201020132016
Ļoti tīra5548
Drīzāk tīra39373244
Viduvēja32364034
Drīzāk netīra1516169
Ļoti netīra2342
Grūti pateikt6444
A A A
teksta versija
A A A