Sašķiroto atkritumu īpatsvars no kopējā sadzīves atkritumu apjoma, %

Datu avots: RD Mājokļu un vides departaments
** No 2017.gada veikti atkritumu pārrēķina koeficienti.

201420152016201720182019
Sašķiroto atkritumu īpatsvars, % 152020.59.9*16.819.2
A A A
teksta versija
A A A