Ārvalstu tiešās investīcijas (03.01.2018.)

Rīgas īpatsvars no Latvijas kopējām ārvalstu tiešajām investīcijām