Ārvalstu tiešās investīcijas (18.08.2017.)

Rīgas īpatsvars no Latvijas kopējām ārvalstu tiešajām investīcijām