Bezdarba līmenis Rīgā (2018.g.31.martā)

* Datu avots - Nodarbinātības valsts aģentūra