Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības (2012)