Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības Rīgā (2015)*

* Nākošā datu atjaunošana CSP - 08.11.2017.