Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības Rīgā (2016)*

* Nākošā datu atjaunošana CSP - 08.05.2018.