Esošie stratēģiskie virzieni un nākotnes izaicinājumi Rīgā