Iepriekšējā plānošanas perioda Rīgas attīstības plānošanas dokuments: Rīgas attīstības programma 2010.-2013. gadam