M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti

Pētījums Pētījums veikts Faili
Atkritumu izgāztuves Bukaišu ielā risku novērtējums 2013
Renovējamo piestātņu, mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, apsekošana un izpēte Juglas kanālā 2013
Rīgas pilsētas ūdensapgādes urbumu, monitoringa, novērojumu, ģeoloģiskās kartēšanas urbumu, piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu vienotas datu bāzes izveide 2013 Download file
Daugavas akvatorijas izpēte divu peldvietu izveidošanai 2013
Buļļupes akvatorijas ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana 2013
Vecdaugavas akvatorijas ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana 2013
Pētījums par tehnoloģijām putekļu smalko daļiņu sastāva un morfoloģijas noteikšanai un metodes izstrāde putekļu paraugu savākšanai Rīgas gaisa monitoringa stacijās un atklātā vidē 2013 Download file
Cieto daļiņu emisiju variācijas un to ietekmējošie faktori abrāzijas procesos 2012 Download file
Pētījums par tehnoloģijām ielu apstrādei ar daļiņu (PM10) saistošiem šķīdumiem un iespējām šīs tehnoloģijas ieviest Rīgā 2012 Download file
SEG emisiju novērtēšana rīcības plāna izpildes profresa ziņojumam par 2011. gadu 2012 Download file
Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2011. - 2015. gadam 2011 Download file
Priekšlikumi un rekomendācijas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas in apbūvēs noteikumu grozījumiem ūdens teritoriju un krastmalu izmantošanai 2010 Download file
Zinātniskais pētījums „Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2011. – 2015. gadam ietvaros par iespējām samazināt piesārņojumu (daļiņas un slāpekļa oksīdus) un uzlabot gaisa kvalitāti Rīgā” 2010 Download file
Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apkopojums Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanai 2010
Rīgas telpiskās kompozīcijas attīstība 2004 Download file