M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta

Pētījums Pētījums veikts Faili
„Priekšlikumi Rīgas brīvostas tematiskajam plānojumam: plānošanas risinājumi Rīgas brīvostas teritorijai, kas īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem” 2013 Download file
Iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā 2014 Download file
Rīgas iedzīvotāju aptauja Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem 2014 Download file
Rīgas un citu lielāko pilsētu tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā 2013
Rīgas pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujas (marts, maijs, septembris, decembris) 2013 2013
Ikgadējā „Klientu apmierinātības anketa” 2013
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2013.gada publiskais pārskats 2014 Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2012.gada publiskais pārskats 2013 Download file
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2011.gada publiskais pārskats 2012 Download file
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2010. gada publiskais pārskats 2011 Download file
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" 2009.gada publiskais pārskats 2010 Download file
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptauja, 2013 2013 Download file
Iedzīvotāju aptauja par dzīvi apkaimē. Kleisti. 2013 Download file
Iedzīvotāju aptauja par dzīvi apkaimē. Dzirciems. 2013 Download file
Iedzīvotāju aptauja par dzīvi apkaimē. Iļģuciems. 2013 Download file

Lapas