M14 Tīra un zaļa pilsētvide

Vides kvalitāte tiešā veidā ietekmē cilvēka veselību, darba spējas un labklājību, tāpēc viens no pilsētas attīstības pamatmērķiem ir veselīga pilsētvide. Šī mērķa īstenošanā ietilpst dabas vērtību saglabāšana, kā arī degradētās vides atjaunošana un pilnveidošana.

Mērķi raksturojošie rādītāji

Pētījums Pētījums veikts Faili
Skolu energoauditi 2009 2009 Download file
Dūmgāzu siltuma utilizācija Rīgas pilsētas siltumapgādes avotos 2009 Download file
Gaisa kvalitātes analīžu veikšana naftas produktu intensīvas pārkraušanas vietās 2009 Download file
Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcija 2006./2016.gadam 2005, 2006 Download file
Par Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2006./2016.g. izpildi 2009 Download file
Rīgas mājokļu īpatnējās elektriskās slodzes – instruments energoefektivitātes paaugstināšanas plānošanai 2008 Download file
Labas prakses piemērs: piektdaļu enerģijas centralizētai siltumapgādei Zviedrijā saražo no atkritumiem 2008 Download file
Centralizētā aukstumapgāde - modernas pilsētas neatņemama infrastruktūras sastāvdaļa 2008 Download file
Latvija – atjaunojamiem energoresursiem ļoti bagāta valsts 2008 Download file
Atsevišķu tipveida dzīvojamo ēku esošās vidējās energoefektivitātes noteikšana 2007 Download file
Neizmantoto urbumu apsekošana 2008 Download file
Virszemes ūdens paraugu ņemšana un testēšana 2008, 2009
„Rīgas elektroapgādes attīstības koncepcijas 2009.-2020.gadam izstrāde” 2008
Ar ūdens starpībām dzīvojamās ēkās saistītās Rīgas pašvaldību SIA (apsaimniekotāju) informācijas apkopošana un analīze. Ūdens starpību samazināšanas darbības plāna ieviešana un aktualizēšana 2008
Rīgas pašvaldības SIA (apsaimniekotāju) saistību izpilde pret pakalpojumu sniedzējiem- AS „Rīgas Siltumu”. Veikto maksājumu analīze. Vidējo siltumenerģijas izmaksu apkopojums (visās apsaimniekošanas organizācijās) 2008

Lapas