PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika

Stratēģiskais mērķis ir nostiprināt Rīgas pašreizējās pozīcijas un attīstīt neizmantoto potenciālu transporta un komunikāciju jomā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī veicināt preču un pakalpojuma eksportu. Mērķis ir akcentēts arī uz pilsētas konkurētspējas un pilsētas atpazīstamības veicināšanu starptautiskā mērogā.  

Mērķi raksturojošie rādītāji

 

Pētījums Pētījums veikts Faili
Tūristu aptauja 2009. gada vasaras sezonā 2009 Download file
Rīgas Ziemeļu transporta koridora tehniski – ekonomiskais pamatojums un optimālais projekta finansēšanas modelis 2009 Download file
Skandināvijas un Krievijas tūristu intereses Rīgā 2008 Download file
„Rīgas pilsētas tēls Latvijas iedzīvotāju skatījumā” 2008 Download file
Sabiedriskās domas aptauja par Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras objekta – prāmja satiksmes pāri Daugavai starp Bolderāju un Vecmīlgrāvi būvniecību 2006
Tūrisma mārketinga pētījums „Rīga tūristu skatījumā” 2006 Download file
„Kruīza kuģu pasažieru plūsma Rīgas pilsētā 2007. gadā” 2007 Download file
Projekta ”Experience Design in City Tourism” ietvaros tika veiktas 5,000 tūristu aptaujas, kuras tiks analizētas un dos iespēju paraudzīties uz pilsētu apmeklējumu no tūristu pozīcijas 2007
Rīgas pilsēta un zināšanu ekonomika. Pārskats par Rīgas un tās reģiona pašreizējo situāciju inovāciju jomā un tās kā inovatīva reģiona attīstības perspektīvām nākotnē (projekta BaltMet Inno ietvaros) 2006
Atzinums par Rīgas pilsētas mārketinga aktivitātēm, Rīgas domes izstrādātajiem pilsētas plānošanas dokumentiem un Rīgas pilsētas mārketinga stratēģijas izveidi (projekta BaltMet Inno ietvaros) 2006 Download file
Pilsētas mārketinga stratēģija. Pārskats par stratēģijas izstrādes teorētisko pamatojumu (projekta BaltMet Inno ietvaros) 2006 Download file
Towards a Coordinated Investment Strategy for Riga, Tallinn and Vilnius (projekta BaltMet Invest ietvaros) 2006 Download file
Tiešais mārketings. Ieteikumi Rīgas pilsētas ārējā mārketinga pasākumu plāna izstrādei (projekta BaltMet Inno ietvaros) 2006 Download file
Riga City Marketing Strategy: Tactical Recommendations to Consider (projekta BaltMet Inno ietvaros) 2006 Download file
Prāmja satiksme starp Bolderāju un Vecmīlgrāvi pāri Daugavai 2005, 2006

Lapas