RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība

Pētījums Pētījums veikts Faili
Pētījums par Rīgas centra pilsētvidi un publisko telpu (Public Spaces & Public Life in Riga City Centre) Download file
Aptauja "Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem" (2016.gads) 2016 Download file
Rīgas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem; Rīgas domes darbības vērtējums 2014
Metodoloģisko materiālu izstrāde 2014
Kultūras pieejamība un līdzdalības iespējas Rīgas apkaimēs 2014
Sabiedriskās domas aptaujas veikšana un rezultātu datu masīva sagatavošana 2015
Sabiedriskās domas aptaujas veikšana un rezultātu datu masīva sagatavošana 2014
Mājokļa attīstība Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā 2014
Kvalitatīvais novērtējums par laikā no 2006.-2013.gadam veikto apbūves pārveidojumu ietekmi uz RVC un tā aizsardzības zonas īpašas nozīmes universālo vērtību 2014
Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiem 2014
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptauja 2014
Klientu attieksmes monitorings - klientu apmierinātības klātienes un telefoniskā aptauja 2015
Rīgas iedzīvotāju aptauja par Rīgas domes darbības vērtējumu un dažādi ar domes darba aktualitātēm saistīti jautājumi 2015
Rīgas pilsētas lielāko apkaimju iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbu likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei 2015
Gada balva Rīgas arhitektūrā 2015

Lapas